Visie & toekomst
 1. Homepage
 2. Afval bestaat niet
 3. Over Coolrec
 4. Visie en toekomst Visie en toekomst

Onze visie

Overal waar gewerkt en geleefd wordt, ontstaat elektr(on)isch afval. Deze afgedankte apparaten worden meestal vroeg of laat verwijderd, opgeruimd of vernietigd. Want afval is in de ogen van de meeste mensen ongewenst. Samen met Renewi ziet Coolrec dat anders. Vandaar onze visie: ‘Waste no more’.

Coolrec levert een belangrijke bijdrage aan een rendabele circulaire economie en een schone leefomgeving. Door grondstoffen terug te winnen uit e-waste, leveren wij een concrete bijdrage aan:

 1. het oplossen van het mondiale vraagstuk rond grondstoffenschaarste
 2. het realiseren van klimaatdoelstellingen
 3. en dus meewerken aan een duurzame wereld

Onze visie kent drie pijlers:

 • circulaire economie
 • sociale economie (social return)
 • compliancy

De toekomst wordt gekenmerkt door:

 • het sluiten van ketens (van plastic tot plastic, van koelkast tot koelkast)
 • samenwerking met OEM’s
 • partnerships met aanvullende bedrijven
 • tegengaan van grondstoffenschaarste
 • het globaliseren van de markt waardoor grenzen vervagen