Sociale economie & MVO
  1. Homepage
  2. Afval bestaat niet
  3. Over Coolrec
  4. Sociale economie en MVO Sociale economie en MVO

Sociale economie

Coolrec geeft invulling aan duurzaam, sociaal ondernemen. Bij het recyclen van elektr(on)ische apparaten bieden we doelbewust en op continue basis werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare arbeidspositie of achterstand op de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit principe passen we toe in alle landen waar we actief zijn.

Coolrec werkt samen met diverse doelgroepen:

  1. Mensen die door omstandigheden tijdelijk niet of nauwelijks aan het werk kunnen (door bijvoorbeeld burn-out en/of psychische problemen).
  2. Mensen met een fysieke of mentale handicap.

Dankzij het sociaal ondernemen van Coolrec horen deze doelgroepen ‘er weer bij’, kunnen ze hun financiële positie verbeteren en weer deelnemen aan de samenleving.

Klanten optimaal bedienen en tegelijkertijd bijdragen aan het leefbaar houden van de wereld. En dat op een manier die respect voor mens en milieu ademt. Daar staat Coolrec voor. Daar zijn we dagelijks mee bezig. En daar zijn we ook trots op!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Coolrec verwerkt jaarlijks circa 190.000 ton wit- en bruingoed tot grondstoffen. Dat zijn ongeveer 1 miljoen koelende apparaten, 500.000 televisies en 35.000 ton kleine huishoudelijke apparaten, ICT en elektrisch gereedschap. Naast de recycling van afgedankte apparaten, verwerkt Coolrec circa 50.000 ton plastics en ruim 30.000 ton aan non-ferrometalen.

Met de recycling van ongeveer 1 miljoen koelkasten voorkomen we een milieuverontreiniging van ruim 160.000 kilo drijfgassen. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 400.000 ton CO2-equivalenten per jaar. Deze uitstoot staat gelijk aan wat 50.000 huishoudens per jaar produceren aan CO2. Er zouden anders 20.000.000 bomen nodig zijn geweest om de uitstoot te compenseren.