1. Homepage
  2. Afval bestaat niet
  3. Over Coolrec
  4. Renewi Renewi

Renewi

Renewi realiseert met circa 8.000 medewerkers een omzet van ongeveer 1,7 bn. Wij zijn marktleider in de Benelux op het gebied van afvalmanagement en recycling en zijn met onze dochterbedrijven Coolrec, Maltha, Orgaworld en Mineralz ook aanwezig in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije.

Onze visie

‘Waste no more’: dat is onze visie én ons credo. Overal waar gewerkt en geleefd wordt, ontstaat afval. En dat afval wordt meestal vroeg of laat verwijderd, opgeruimd of vernietigd. Want afval is in de ogen van de meeste mensen ongewenst. Renewi ziet dat anders: afval is een houding waar wij niet in geloven. Afval is een toekomstig product. Een kans! 

Wij ontwikkelen een rendabele circulaire economie en een schone leefomgeving. Door grondstoffen terug te winnen uit afval, leveren wij een concrete bijdrage aan het oplossen van het mondiale vraagstuk van grondstoffenschaarste én een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. 

Onze missie

Renewi speelt een toonaangevende en verbindende rol in de keten van afval naar grondstof. In samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere ketenpartners zijn wij continu bezig met het bouwen van kringlopen en het creëren van ecologische én economische waarde uit afval.

Onze kernwaarden

Onze visie: ‘Waste no more’, vormt een krachtige samenvatting van wat wij dagelijks waar willen maken. Onze 5 kernwaarden zijn daarbij essentieel en richtinggevend voor ons handelen: vakbekwaam, veilig, verbindend, vertrouwen en vooruitstrevend.

Wij dragen er daarnaast zorg voor dat alles wat wij doen volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en onze eigen kwaliteitssystemen. Bovendien onderschrijven wij de tien principes van UN Global Compact.