Terug naar website Meer

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
  1. Homepage
  2. Afval bestaat niet
  3. Over Coolrec
  4. Gold Covenant Gold Covenant

Coolrec trots partner van goud convenant 

Met de totstandkoming van het IMVO-convenant ‘Verantwoord Goud’ committeert de Nederlandse goud-sector zich tot het promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de internationale goud-waardeketen. Het convenant is een gezamenlijke inspanning van een brede coalitie van overheid, juweliers, recyclers, smelters, maatschappelijke organisaties en goudsmeden.

Coolrec BV committeert zich met de ondertekening van het IMVO-convenant ‘Verantwoord Goud’ tot het werken naar een verantwoordelijke goud-waardeketen door in lijn met de OESO Due Diligence Guidance te werken. Als onderdeel van het akkoord, legt Coolrec BV de volgende verklaring af, die gemeenschappelijk is met de andere bedrijven die het convenant hebben ondertekend.

Zoals overeengekomen zal Coolrec BV een waardeketen-beleid voor goud, goud-producten en/of recycling ontwikkelen in lijn met de OESO Due Diligence Guidance en wij zullen onze leveranciers/afnemers stimuleren om dit ook te doen.

Het doel van het IMVO-convenant ‘Verantwoord goud’ is om een materiële positieve impact in de goud-waardeketen te bewerkstelligen en om negatieve impacts op het gebied van mensenrechten, het milieu en/of illegale activiteiten te verminderen die gerelateerd zijn aan de goud-waardeketen. Wij delen deze visie en zullen ons inzetten om dit doel zo spoedig mogelijk te bereiken. Hiertoe zal Coolrec BV de volgende maatregelen nemen:

  • Een waardeketen-beleid ontwikkelen in lijn met Annex II van de OESO Due Diligence Guidance, deze publiek beschikbaar te maken, dit beleid binnen onze eigen bedrijfsvoering invoeren en daarover jaarlijks te rapporteren.
  • De betrokkenheid met onze leveranciers/afnemers te versterken om hen aan te zetten tot het invoeren van een waardeketen-beleid dat consistent is met de OESO Due Diligence Guidance.
  • Openlijk en op jaarlijkse basis communiceren over hoeveel van onze leveranciers/afnemers werken in overeenkomst met de OESO Richtlijnen. 

 

Coolrec trots partner van het goud convenant