Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
SHEQ

SHEQ

In organisatorische zin hebben we onze verantwoordelijkheid ook verankerd. We hebben, ingebed in de organisatie, een afdeling SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) die de zaken op deze vlakken permanent monitort en bespreekt. Zo verkleinen we risico’s, voorkomen we gevaren en coördineren en initiëren we verbeteringen.

Onderdelen van onze SHEQ-aanpak zijn:

  • periodieke audits
  • metingen
  • inspecties
  • onderzoeken
  • toolboxmeetings

Het verantwoordelijkheidsbesef van onze medewerkers, in combinatie met de permanente ondersteuning van SHEQ, heeft bijvoorbeeld op meerdere locaties al geleid tot volledig ongevalsvrije jaren.