1. Homepage
  2. Afval bestaat niet
  3. Kwaliteit
  4. SHEQ SHEQ

SHEQ

In organisatorische zin hebben we onze verantwoordelijkheid ook verankerd. We hebben, ingebed in de organisatie, een afdeling SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) die de zaken op deze vlakken permanent monitort en bespreekt. Zo verkleinen we risico’s, voorkomen we gevaren en coördineren en initiëren we verbeteringen.

Onderdelen van onze SHEQ-aanpak zijn:

  • periodieke audits
  • metingen
  • inspecties
  • onderzoeken
  • toolboxmeetings

Het verantwoordelijkheidsbesef van onze medewerkers, in combinatie met de permanente ondersteuning van SHEQ, heeft bijvoorbeeld op meerdere locaties al geleid tot volledig ongevalsvrije jaren.