1. Homepage
  2. Afval bestaat niet
  3. Kwaliteit
  4. Compliance Compliance

Compliance

Compliance is het voldoen aan wet- en regelgeving en daar volledig transparant in zijn. Dat vinden we als integer opererend bedrijf de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, we zien het als een uitdaging om ons te spiegelen aan de allerhoogste normen en kaders. We innoveren in toekomstige ontwikkelingen in wetten en regels. Dat kun je ons karakter noemen, onze levensstijl. Wie klant, partner of medewerker is van Coolrec, zal dat ervaren. We hebben een stip aan de horizon gezet. We willen het steeds beter doen, alsmaar hogere normen zien te halen, met oog voor opbrengsten en kosten. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten en voor de samenleving.

In 1989 werd het Montreal Protocol van kracht. In dat jaar is ook Coolrec opgericht. Coolrec concentreerde zich toen nog op de verwerking van koelkasten. Het terugwinnen van cfk’s was de uitdaging. Tegenwoordig staat bij Coolrec terugwinning van cfk’s op het allerhoogst haalbare niveau.

Certificeringen

Coolrec is al jarenlang ISO-9001-, ISO 14001- en in Duitsland ook BVSE- en ElektroG-gecertificeerd. Uiteraard sinds 2015 ook WEEELABEX. Het past bij Coolrec dat we als recyclingbedrijf voor elektr(on)ische apparatuur in Nederland, als eerste het WEEELABEX-certificaat hebben verworven. Nog voordat deze certificering verplicht werd. We slaagden cum laude voor de certificeringsaudit. Dit houdt in dat we aantoonbaar gefocust zijn op kwaliteit, klanttevredenheid en op zorg voor het milieu. En uiteraard zijn er de WEEE- en de EVOA-wetten die we nauwgezet volgen.

Wilt u een certificaat inzien? Maakt u dan hier uw keuze:

In overeenstemming met artikel 8.5 van de herschikte WEEE-richtlijn (2012/19 / EU), heeft de Commissie de Europese normalisatie-instellingen gevraagd normen te ontwikkelen voor de inzameling, logistiek en verwerking van AEEA, waaronder terugwinning, recycling en voorbereiding voor hergebruik. In tegenstelling tot WEEELABEX, een privéstandaard, zijn alle belanghebbenden op het gebied van EEA betrokken bij de ontwikkeling van deze normen. Deskundigen van nationale comités hebben deelgenomen, evenals producentenfederaties, terugnamesystemen, verenigingen van recycleerders, ngo's, onafhankelijke deskundigen en wetenschappers. Coolrec speelt al sinds het begin een actieve rol in de werkgroepen die deze normen ontwikkelen en levert nu de convenor voor de subwerkgroep temperatuuruitwisselingsapparatuur.

Lees meer