Van oude
kunststoffen tot
nieuwe stofzuigers

Coolrec, leider in de circulaire know-how op het gebied van elektronica recycling

Met ons netwerk van 5 productielocaties in Nederland, België en Frankrijk zijn we een toonaangevende partij in Europa. Dankzij onze vooruitstrevende technieken, vergaande knowhow, werken we voor vele bedrijven en instanties in een groot aantal landen in verschillende werelddelen.

Coolrec is onderdeel van Renewi en heeft als motto ‘Afval bestaat niet'. Dit motto sluit aan bij het idee van de circulaire economie.

Dat is uiteraard een geheel ander perspectief dan dat van de lineaire economie die we van oudsher kennen. Hierin worden producten na hun levenscyclus vernietigd. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren. Dumping zorgt bovendien voor ecologische schade (denk aan de plastic soep in de oceanen), terwijl vernietiging via CO2-uitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het gaat dus daadwerkelijk verder dan het traditionele recyclen, waarbij de nadruk vandaag is verschoven van grove scheiding naar ketenoptimalisatie.

Als producent van secundaire grondstoffen verleggen we onze grenzen samen met de producenten. Uiteindelijk streven we er samen met hen naar om van ‘product tot product’ in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Daar slagen wij in met vlag en wimpel.

Over Coolrec

Meer info

Oplossingen

Meer info

Circulaire producten

Meer info

Klantenservice

Meer info