Afval Bestaat Niet

Grondstoffenschaarste

Onze strategie is gericht op het verder optimaliseren van recycling. Het invullen van de structurele vraag naar grondstoffen en energie, zal naar onze overtuiging kracht en groei geven aan onze organisatie. ‘Afval bestaat niet’, daar zetten wij op in. Het verder ontwikkelen van onze kennis van productieprocessen, materialen en het voorkomen van het ontstaan van afval is echt de richting waar we onze toekomst in zien.

Grondstoffenschaarste
Primaire grondstoffen raken schaars en daardoor kostbaar. We dienen dan ook in toenemende mate een beroep te doen op de grondstoffen van morgen: het afval van vandaag.

De circulaire economie
De circulaire economie gaat ervan uit dat producten zo samengesteld worden, dat ze na hun levenscyclus herbruikbaar zijn of afbreekbaar tot grondstoffen voor nieuwe, gelijkwaardige of hoogwaardigere producten. Dit leidt tot oneindige kringlopen van producten, zonder dat daarbij afval ontstaat in de betekenis van ‘nutteloos’ overblijfsel. Afval vormt immers de waardevolle grondstof voor nieuwe processen. Op deze wijze hoeven we niet langer een beroep te doen op onze schaars rakende primaire grondstoffen. Een directe bedreiging: veelomvattender en urgenter dan de CO2-problematiek!

CO2 en afval
Slimme recycling van restproducten tot nieuwe grondstoffen leidt praktisch altijd tot CO2 -reductie. Het terugwinnen van materialen als plastic kost in veel gevallen minder energie dan het verbranden ervan en het opnieuw winnen en bewerken van primaire grondstoffen. Daarnaast leidt afvalscheiding vaak tot kostenreductie; waardevolle grondstoffen blijven immers behouden.